Phạm Thành Long – Người thầy ngoại hạng.

Phạm Thành Long Nhà đào tạo về kinh doanh và phát triển con người Tôi có được cơ hội được học lớp Phạm Thành Long – người thầy ngoại hạng này là nhờ chị Mai ở Sài Gòn, một nhà cung cấp đã tặng tôi một vé học khóa SSS.Tôi vô cùng biết ơn chị […]